tranh kính nhà mục vụ giáo sứ thánh Giuse Bàn Cờ
Tranh kính nhà MVGX Thánh Giuse Bàn Cờ – Quận 3
03/11/2017
Vách kính màu lấy sáng cho biệt thự Penthouses Sài Đồng
Vách kính màu lấy sáng PentHouses Sài Đồng – Hà Nội
28/04/2014

Tranh kính màu khu làng việt kiều Intresco Bình Chánh