Tranh kính lấy sáng cho Biệt Thự quận 9
Tranh kính lấy sáng cho Biệt Thự quận 9
14/03/2020
Tranh kính màu khu làng việt kiều Intresco Bình Chánh
Tranh kính màu khu làng việt kiều Intresco Bình Chánh
14/03/2020
Tranh kính nhà MVGX Thánh Giuse Bàn Cờ - Quận 3

Ngôi nhà Mục vụ được thiết kế theo chủ đề kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cùng hai Thánh Francisco và Jacinta Marto, là hai trong ba trẻ chăn cừu chứng kiến các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima.

Công trình:

Nhà mục vụ Giáo Xứ Thánh Giuse Bàn Cờ

Ngày hoàn thành:

03/11/2017

Website:

Tranh kính Anh Duy

Hạng mục:

Tranh kính nhà thờNghi thức làm phép nhà Mục vụ Giáo xứ Thánh Giuse - Bàn Cờ


Thứ 4 ngày 29.11.2017. Sau hơn 6 tháng thi công, dưới sự bảo trợ của Thánh Cả Giuse, ngôi nhà Mục vụ của Giáo xứ đã hoàn thành. Đây là công trình nói lên tinh thần hiệp nhất của cộng đoàn. Công trình nhà mục vụ của Giáo xứ được xây lên bởi những viên gạch không chỉ là viên gạch vật chất nhưng là viên gạch tấm lòng. Ngôi nhà Mục vụ được thiết kế theo chủ đề kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cùng hai Thánh Francisco và Jacinta Marto, là hai trong ba trẻ chăn cừu chứng kiến các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima.